Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
TEILOGO F453752031

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροακουστικών οργάνων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια ηλεκτροακουστικών οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας.

Προϋπολογισμός: 48.387,10€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),60.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για σαράντα ημέρες από την υπογραφή της.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Ενεργοποιείται ο νόμος περί logistics
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας