Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
apentomosi F875167338

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την απολύμανση –απεντόμωση –μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την

ανάδειξη αναδόχου : “για την απολύμανση –απεντόμωση –

μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Φοιτητική Εστία, Κτίριο Διοίκησης, Campus Κωστακιών), στην Πρέβεζα και στα Ιωάννινα”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

1.Προϋπολογισμός: 3.225,81€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),4.000,00€με Φ.Π.Α. 24%.

2.Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.

3.Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

4.Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας : Διαγωνισμός για την αναβάθμιση – επικαιροποίηση της «Τράπεζας Θεμάτων» της ΥΠΑ/ΣΠΟΑ, για την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης των μηχανικών αεροσκαφών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας