Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
arta mou tei ipeiroujpg thumb large F1069407879

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων στις εγκαταστάσεις στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων, ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών, ο Πίνακας Υλικών Εργασιών, το Φύλλο Συμμόρφωσης καθώς και ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ  του Παραρτήματος θα απορρίπτεται.

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 05-11-2015 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, TK47132, Άρτα).

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός συντήρησης κλιματισμού εγκαταστάσεων.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας