Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
arta mou tei ipeiroujpg thumb large F 1463305137

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και προμήθεια νέων κουφωμάτων αλουμινίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και προμήθεια νέων κουφωμάτων αλουμινίου, στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

Προϋπολογισμός: 56.426,30 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 69.968,61 € με Φ.Π.Α. 24%.

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous «Medianeras» από την Κινηματογραφική Ομάδα Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας