Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
297362 book F 1027571692

Τ.Ε.Ι.Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια επιστημονικών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επιστημονικών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα.

Τα βιβλία αφορούν τα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα των 8 τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, ήτοι των: Τεχνολόγων Γεωπόνων, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Νοσηλευτικής, Προσχολικής Αγωγής, Λογοθεραπείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Συνολικός προϋπολογισμός:9.958,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι πίνακες με τους τίτλους των βιβλίων, το συγγραφέα, το ISBN & τον εκδότη για κάθε Τμήμα, επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 01-06-2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47132, Άρτα) 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Κόκκινα Δάνεια: Πώληση σε funds, ρευστοποίηση εξασφαλίσεων, εσωτερική διαχείριση
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας