Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιολισθητικού τάπητα εισόδου»

Το Επιμελητήριο Άρτας με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πρακτικό ΔΣ Νο8/19-9-2018/ Θέμα 12ο, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι ταμειακά ενήμερες, να να υποβάλουν προσφορά με αντικείμενο την Προμήθεια αντιολισθητικούτάπητα εισόδου του Επιμελητηρίου Άρτας, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ βαριάς επαγγελματικής χρήσης

ΤΥΠΟΣ: Ψιλόριγο

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 1,20 μ. x4,5 μ.

ΠΑΧΟΣ: 0,003 μ. (3 χιλιοστά)

ΒΑΡΟΣ: Τουλάχιστον 4,400 Κιλά/ τ.μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ένα)

 

Η επιλογή θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής. Δεκτές γίνονται οι γραπτές προσφορές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία του παρέχοντος (Επωνυμία επιχείρησης, Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου, Διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, φαξ, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ) το όνομα, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση ότι “… τα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής…” και β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του εκάστοτε νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου. Κάθε Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία κατά την κρίση του Επιμελητηρίου. Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες.

Υποβολή Προσφορών : Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν την τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, 47132 Άρτα, από 3/10/2018 μέχρι την 18/10/2018 και ώρα 12.00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2681028728.

 

Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή του υποψηφίου για την προμήθεια αντιολησθητικού τάπητα θα γίνει από την Διοικητική Επιτροπή, η οποία μετά από έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή, και έχει την χαμηλότερη τιμή.                

  

Ημερ/νία δημοσιοποίησης/ ανάρτησης:

3/10/2018

ΛΗΞΗ Ημερ/νίας υποβολής προτάσεων:

18/10/2018

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν:

Μία (1)

Τόπος Παράδοσης:

Επιμελητήριο Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα

Χρόνος Παράδοσης

Εντός 10 ημερών από την παραγγελία

Τρόπος Εξόφλησης

Εντός μηνός από την παράδοση/τιμολόγηση

                                      

Ο Πρόεδρος

 

 

Ιωάννης Γκολομάζος

Previous Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & τριετή συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων των οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας