Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
petrelaio thermansis1 F1008744971

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων

Με την αριθμ. πρωτ. 55316/11455/16-09-2015 (με ΑΔΑ : 7ΙΔΥΟΡ1Γ-ΗΥΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Κόνιτσα Ιωαννίνων, Πρέβεζα, Γρεβενά, Κοζάνη και Φλώρινα καθώς και των Συνοριακών Σταθμών Μαυροματίου, και Νίκης, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 2/2015 διακήρυξη.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25-09-2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

Την ανωτέρω απόφαση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας :www. apdhpdm.gov.gr     καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : www.promitheus.gov.gr. : (Αριθμός συστήματος 16055).

Για την συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Σας παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού και τα Τελωνεία παρακαλούνται για την άμεση ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους πίνακες ανακοινώσεων των υπηρεσιών τους και την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Previous ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Ε. σε Έλληνες επαγγελματίες που εξαπατήθηκαν από κύκλωμα που υπόσχονταν δάνεια από τουρκικές τράπεζες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας