Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Προκήρυξη έργου: Επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου “IPATECH”.

Το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Adriatic IPA, Acronym: IPATECH”- Miniaturization technology: synergies of research and innovation to enhance the economic development of the Adriatic», προκηρύσσει το έργο: Επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου “IPATECH.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου “IPATECH”- Miniaturization technology: synergies of research and innovation to enhance the economic development of the Adriatic»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  με κριτήριο τη Συμφερότερη  Προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.650,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από την ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Adriatic IPA σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31-03-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 08-01-2014               

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1401-2014               

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23-01-2014 και ώρα 12:00               

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ)

   Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

   451 10 Ιωάννινα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24-01-2014 και ώρα 14:00               

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ: www.bicepirus.gr, Πληροφορίες : κα Βασιλική Παρουτιάδου (τηλ. 2651044447,57)

Previous Σεμινάρια για θέματα Οινογνωσίας – οινολογίας από την «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας