Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemikonaftiko F 1680889582

Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμοί 1) για την προμήθεια Slip ring, 2) για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για Εξασφάλιση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μελλοντικής Λειτουργικότητας Πομπών HF-80 COLLINS

1ος Διαγωνισμός 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή,) για την προμήθεια Slipring. Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

 

2ος Διαγωνισμός 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για Εξασφάλιση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μελλοντικής Λειτουργικότητας Πομπών HF-80 COLLINS.. Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Previous Πολεμικό Ναυτικό : Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υποστήριξης Κυρίων Μηχανών τύπου MTU 16V 1163 TB 63
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας