Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών»

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει  διαγωνισμό  με αντικείμενο την  προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών» για την Κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής, με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του αναδόχου. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 212.389,38 € [ποσό επιβαρυνόμε- νο με ΦΠΑ 13% συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων] ήτοι ΦΠΑ 13% = 27.610,62 €, Σύνολο : 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ για μια τετραετία.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διενέργειας δαπανών σε βάρος πιστώσεων του τακτικού Π/Υ της Π.Α, ο/οι ανάδοχος/οι επιβαρύνεται/ονται με κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσοστού 6,26832%, επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ). Δεν επιβαρύνεται/ονται με κρατήσεις υπέρ τρίτων, όταν η χρηματοδότηση της δαπάνης βαρύνει κυρίως τους εσωτερικούς πόρους των Μονάδων της ΠΑ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας