Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
politikiaeroporia1 F 1412589318

Πολεμική Αεροπορία: Ορθή Επανάληψη για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRON CX1151

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRONCX1151 E2V»   (CPV 45316213-1).

Ημερομηνία διενέργειας         18-1-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-1-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας  Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ:                         )

 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών , καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 – 8916356 (Α. Πανούτσος).

 

                                                                                    Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                        Σ. Ζαρκάδας

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31.12.2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας