Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Άρτα
+C

Μεγ.: +

Ελάχ.: -1°

Τρι, 25.01.2022
POLEMIKIAEROPORIA2 F 852568944

Πολεμική Αεροπορία: Μετάθεση Διαγωνισμού 34/18 ε αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 34/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 29η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
3. Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία καθόσον κρίθηκε απαραίτητη για την προσέλκυση ενδιαφέροντος και την εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής και προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και την κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.
4. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού :
  στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 23 Αυγούστου 2018.
  στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 23 Αυγούστου 2018.
  στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 23 Αυγούστου 2018.
  στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας : 23 Αυγούστου 2018.
5. Λόγω συστημικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα (με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 63093) θα δοθεί μετα την παρέλευση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, ήτοι μετά την 3η Σεπτεμβρίου 2018.
Σμήναρχος

Previous Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την παροχή ειδικής υπηρεσίας από αέρος ελέγχου (Flight Inspection and Calibration) αεροναυτιλιακών – οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματος του.
champer artas LOGO1
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας

Μετάφραση Σελίδας »