Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aeroporia F 379211317

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός προμήθεια στρατιωτικών σκύλων

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Στρατιωτικών Σκύλων (Φρούρησης, Εντοπισμού – Ανίχνευσης, Αναπαραγωγής)» και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 237.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τριετία], και 291.510,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τριετία. Στη συμφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Για τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων (στάδιο call – offs), απαιτείται η υποβολή, από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία πλαίσιο, νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς. Η υπ΄ αριθμ. 22/15 διακήρυξη, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και την υποβολή προσφοράς η οποία θα αξιολογηθεί και πιθανόν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τo Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφεξής καλούμενη ως Αναθέτουσα Αρχή. Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα κατάλληλα σημεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα αντίστοιχα παραρτήματα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε από το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Τει Ηπείρου: Διαγωνισμός διοργάνωσης διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στις εγκαταστάσεις του τει ηπείρου στην Ηγουμενίτσα 15-17 Οκτωβρίου 2015
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας