Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Desktop Brand Name F107062806

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)»

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)».

 Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 216.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 267.840,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια διετία.

 Ποσότητα 4ετίας :1.080 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ (Laptop).

 Είδος σύμβασης – Διάρκεια :Συμφωνία –πλαίσιο [τεσσάρων(4) ετών].

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια « ∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας