Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
POLEMIKIAEROPORIA F 1241469477

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας–πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)».  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 480.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 595.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία. Ποσότητα 4ετίας : 3.000 ετησίως x 4 έτη = 12.000 τεμάχια. Είδος σύμβασης – Διάρκεια : Συμφωνία – πλαίσιο [τεσσάρων (4) ετών].

Σχετικά Αρχεία:

Previous Σεμινάριο Β2Β Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας