Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemikiaeroporia F116966537.jpg2

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός πλύσης ακάθαρτου ιματισμού 251 ΓΝΑ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου για την «Πλύση – διαχείριση του ακάθαρτου ιματισμού του 251 ΓΝΑ» και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 423.137,60 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία (105.784,40 € ετησίως)], και 520.459,25 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία (130.459,25 € ετησίως).

Στη συμφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν μέχρι τέσσερεις (4) ανάδοχοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Για τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων (στάδιο call – offs), απαιτείται η υποβολή, από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία πλαίσιο, νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς.

Σχετικά Αρχεία:

Previous FRUITLOGISTICA 2016 Βερολίνο 3-5/2/2016 – Περίπτερα Παροχές
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας