Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aeroporia3 F 1201501700

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ)

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά κατηγορία αποβλήτων), για την υπογραφή συμφωνίας- πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 1.416.192,00€ (ή 354.048,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού 1.741.916,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 435.479,00€ ετησίως).

 Στη συμφωνία-πλαίσιο θα εγγραφούν μέχρι τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς για κάθε κατηγορία αποβλήτων (ανά αύξοντα αριθμό είδους), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Για τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων (στάδιο call – offs), απαιτείται η υποβολή, από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία-πλαίσιο, νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Αχοιχτά και το απόγευμα τα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας – Ενημέρωση για νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας