Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeio sima 150x150 F 1153029749

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια ενός (1) Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ.

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 223.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) και στον Ελληνικό Τύπο.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας