Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemikiaeroporia F 1987288188.jpg2

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιματισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξκών και Υπαξκών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 77.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 95.480,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

 

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας