Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F1768467102

Πολεμική Αεροπορία: διαγωνισμός για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών.

Η Πολεμική Αεροπορία καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών (συσκευασία εμπορίου), προς κάλυψη αναγκών 111 ΠΜ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), στο σύνολο και των δυο (2) κατηγοριών του συγκεκριμένου Είδους (cpv: 15981000-8), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκαέξι χιλιάδωνδιακοσίων εβδομήντα (16.270,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να  υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους,μέχρι την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πολεμικό Ναυτικό :Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς βενζίνης.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας