Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aeroporia3 F170748110

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός 1. προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100 LL 2. ανάδειξη αναδόχου περιοδικής επιθεώρησης 3. μετατίθεται η υπ’ αριθμ. 15/15 πλύσης ιματισμού του 251 ΓΝΑ

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL» προς κάλυψη αναγκών κλιμακίου αεροπυρόσβεσης στη νήσο Κέρκυρα, και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 177.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ, για μια τετραετία (44.250,00 € ετησίως).

Διακήρυξη εδώ

2. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την περιοδική επιθεώρηση (ΠΕ) «Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678» για την τετραετία 2015 – 2018, και τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) ανάδοχο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 3.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία και απαλλασσομένης ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, θα συνεκτιμηθεί το κόστος μετάβασης και επιστροφής του Αφους από τη Μητρική Μονάδα (Ελευσίνα) στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού κέντρου των υποψηφίων αναδόχων που βαρύνει την Υπηρεσία, υπολογισμένο με βάση το ΦΕΚ τ.Β΄ 2808/5-11-13.

Διακήρυξη εδώ

 

3. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η διενέργεια του υπ΄ αριθμ. 15/15 διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου «Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 ΓΝΑ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. 3. Η μετάθεση της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των συμμετεχόντων και την κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.

Διακήρυξη εδώ

 

Previous Ζ.Κ.Γιούνκερ: Εάν η Ελλάδα δεν σεβασθεί τους κανόνες η αντιμετώπιση της ΕΕ θα είναι διαφορετική
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας