Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
AEROPORIA F137438829

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός 1) Ανάδειξης Μεταφορέα για τη «Διακίνηση Υγρών Καυσίμων με Βυτιοφόρα Οχήματα». 2)προμήθεια διάσημων παρασήμων-μεταλλίων-διαμνημονεύσεων

Διαγωνισμοί:

1)  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά προορισμό, για την ανάδειξη μεταφορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη διακίνηση – μεταφορά «Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου – βενζίνης αμόλυβδης) με ειδικά και κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) Δ.Χ ιδιοκτησίας του αναδόχου, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ σε όλη την επικράτεια» και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 440.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (110.000,00 € ετησίως)] και 541.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία (135.300,00 € ετησίως). Στη συμφωνία πλαίσιο θα εγγραφεί ένας (1) μόνο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής και θα αναδειχθεί μειοδότης. Για τη σύναψη των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή θα διαβουλεύεται γραπτώς με το φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του με βελτίωση αυτής, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πλαίσιο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

2)  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ( ανά κατηγορία ειδών), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά κατηγορία ειδών, διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια διασήμων παρασήμων -μεταλλίων -διαμνημονεύσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 195.112,50€ [ για μια τριετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23% (ήτοι 65.037,50€ ετησίως)] ή 239.988,3€ [ για μια τετραετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (ήτοι 79.996,13€ ετησίως)].

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous OAEE: Έως την 1/2 η προθεσμία καταβολής των εισφορών του 6ου διμήνου του 2015
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας