Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemikiaeroporia F1544923994.jpg2

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 57/17 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης του Κ.Υ.Τ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας