Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Άρτας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ του Leader της ETANAM A.E» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074839, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020» και με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 314/16-02-2022, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 242/03-02-2023 Απόφαση, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης κατάρτισης και πιστοποίησης για το Υποέργο 1: «Επαγγελματική Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων»

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΣΧΕΔΙΟ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Previous Πρόσκληση συμμετοχής στην προκαταρκτική διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τροχήλατες συρταριέρες γραφείου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας