Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων»

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ  Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας για την «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων », με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)., συνολικού προϋπολογισμού  97.216,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη για τη  σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2022 στον Κ.Α. 64-7135.006 «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων (Φιλόδημος ΙΙ) » ύψους 50.000,00 € και Κ.Α. 30-7135.002 «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων (ΔΠ) » Δημοτικοί Πόροι   ύψους 47.216,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 Ε ΑΣΕΠ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας