Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia artas 640x500 752x490 F 1699409846

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά
αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά
των ενδιαφερομένων. Με την αριθμ.167395/5464/20-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρουεγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά όχημα/μηχάνημα.Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά δύναται να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1οςόροφος) – Τ.Κ.:47132- Άρτα), μέχρι τις 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Εκδήλωση με θέμα «Δυνατότητες ασφάλισης και χρηματοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων» συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο Άρτας με τον ΟΑΕΠ την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας