Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
courier F 1826972575

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Κ Α Λ Ε Ι

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της παρούσης και  επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας-δεμάτων καθώς και δεμάτων που μεταφέρονται εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας, για το έτος 2018, όπως την

καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο συμπληρώνοντας το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης – Άρτα – Τ.Κ.:47132) μέχρι τις 28/11/2017ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Με την αριθμ. 37/1804/08-11-2017 (ΑΔΑ:6ΩΓΝ7Λ9-ΤΤΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 5.000,00€ για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας, έτους 2018, σε βάρος του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0829 και η

υλοποίησή της δαπάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εν συνεχεία εκδόθηκε η Α/Α 2487/αριθ.πρωτ. οικ.4882/14-11-2017 (ΑΔΑ:6ΟΕ27Λ9-ΑΕΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2587 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας