Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
4 ANTLIES VENZINIS F520735111

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης λιπαντικών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Αμόλυβδη – 95 CPV 09132100-4, Πετρέλαιο Κίνησης – CPV 09134200-9, Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV09135100-5, Λιπαντικά – CPV 09211000-1. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες όπως αναλύεται στους κατωτέρω πίνακες. ΟΜΑΔΑ Α΄: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ», εκτιμώμενης αξίας 119.500,00 πλέον ΦΠΑ. ΟΜΑΔΑ Β΄: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 30.500,00 πλέον ΦΠΑ 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση για την Δράση του ΕΠΑΝΕΚ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας