Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ixthyokalliergeies660 F 1063011221

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμό προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας

 Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιά, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Ανέζας», μέχρι του ποσού των 10272,96 ΕΥΡΏ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕ Αρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Αρτα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63307, FAX επικοινωνίας 26810 27332, αρμόδιος υπάλληλος για διευκρινήσεις τεχνικών θεμάτων Η.Παπαδημητρίουτηλ.2681363313

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.06.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Αρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Αρτα και ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η οικονομικότερη (χαμηλότερη) τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, των εξής υλικών.

Τύπος πλέγματος : Διαστάσεις διατομής 12,7χ12,7ηππ, διάμετρος σύρματος 1,6 mm και πλάτος πλέγματος 120 cm.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α   όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,

β   οι συνεταιρισμοί,

γ   οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ   οι κοινοπραξίες προμηθευτών,

με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης.

Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών του παρόντος διαγωνισμού θα βαρύνει τον λογαριασμό 5% βελτιωτικά έργα δημοσίων ιχθυοτροφείων Π.Ε. Αρτας, που είναι κατατεθειμένος στο υποκατάστημα Πειραιώς. Αρτας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Previous Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας