Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ichthyotrofeio F1138713398

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμό προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού,Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας-Καλογερικό

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας-Καλογερικού», μέχρι του ποσού των 10272,96 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕ Αρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Αρτα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63307, FAX επικοινωνίας 26810 27332, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Λαμπρινή Λάκκα. Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλληλος Η.Παπαδημητρίου τηλ.2681363613

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 06.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Αρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Αρτα και ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η οικονομικότερη (χαμηλότερη) τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, των εξής υλικών:Τύπος πλέγματος : Διαστάσεις διατομής 12,7×12,7mm, διάμετρος σύρματος 1,6 mm και πλάτος πλέγματος 120 cm.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α   όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,

β   οι συνεταιρισμοί,

γ   οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ   οι κοινοπραξίες προμηθευτών,με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης.

 Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών του παρόντος διαγωνισμού θα βαρύνει τον λογαριασμό 5% βελτιωτικά έργα δημοσίων ιχθυοτροφείων Π.Ε. Αρτας, που είναι κατατεθειμένος στο υποκατάστημα Πειραιώς. Αρτας.

    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ηπείρου.

 

               Αλέξανδρος Καχριμάνης 


 

Previous Διεθνής Έκθεση GOURMET FOOD & WINE SELECTION 27 – 28 Σεπτεμβρίου 2015vParis Expo Porte Versailles – Παρίσι
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας