Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gas nozzle with fuel  F 745745791

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2016

Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2016, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ εκατόν δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (117.752,35 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (144.835,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Περιφερειακό Συνέδριο & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Τουρισμού – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας