Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ICHTHYOTROFIA F633941117

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμήθεια σταθμού ραντάρ για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια σταθμού ραντάρ για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας-Καλογερικού », μέχρι του ποσού των 5.500,00 ΕΥΡD με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Άρτα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63307, FAX επικοινωνίας 26810 27332, αρμόδιος υπάλληλος για διευκρινήσεις τεχνικών θεμάτων Δ. Καριώρης τηλ.2681363315

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.08.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Άρτα και ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η οικονομικότερη (χαμηλότερη) τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού ραντάρ στο φυλάκιο του ιχθυοτροφείου Λογαρού που βρίσκεται στην νήσο Φουρντάλα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,

β οι συνεταιρισμοί,

γ οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

δ οι κοινοπραξίες προμηθευτών,

με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης.

 Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών του παρόντος διαγωνισμού θα βαρύνει τον λογαριασμό 5% βελτιωτικά έργα δημοσίων ιχθυοτροφείων Π.Ε. Άρτας, που είναι κατατεθειμένος στο υποκατάστημα Πειραιώς. Άρτας.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Περισσότερα:

http://www.peartas.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=627:2015-07-15-08-50-38&catid=37:2013-02-18-12-57-36&Itemid=5

 

Previous Πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FoodexSaudi 2015 στη Jeddah της Σαουδικής Αραβίας στις 17-20 Νοεμβρίου 2015
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας