Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
grafikivli F 827554659

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτικών ειδών του έτους 2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία γραφικών και χαρτικών ειδών, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας προσφορά για γραφικά και χαρτικά είδη για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2015 . Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. για τον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (ΓΡΑΦΙΚΑ) και επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.600,00) χωρίς Φ.Π.Α. για τον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ (ΧΑΡΤΙΚΑ) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας (Ε. Φ. 072 ΚΑΕ 1111). Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ΠΙΝΑΚΑ . Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πλαίσιο της παρούσης, δύναται να καταθέσουν προσφορά, για το σύνολο των ειδών του κάθε ΠΙΝΑΚΑ , σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην /νση ιοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Τμήμα Προμηθειών), Πλ. Εθνικής Αντίστασης-47100 Άρτα, μέχρι τις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων και η φράση «Προσφορά για γραφικά και χαρτικά είδη για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σύμφωνα με την αριθ. οικ 2752/18-06-2015 πρόσκληση».

Σχετικά Αρχεία:

Previous Κρ. Λαγκάρντ: Εν αναμονή των ελληνικών προτάσεων τελούν οι θεσμοί
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας