Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kafsima2 F162862396

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

            Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Πρόσωπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας της για ένα έτος, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Μπορείτε να αναζητήσετε την ανωτέρω διακήρυξη που είναι αναρτημένη με τους εξής αριθμούς: ΑΔΑ: 66ΣΘ7ΛΗ-6ΓΕ και ΑΔΑΜ: 17PROQ001597081 2017 06 27

 

Σας επισημαίνουμε ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.                                                                       

Σχετικά Αρχεία:

Previous XXIV ΤΕΘ/ΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (1ο ΣΙ – «ΦΛΩΡΙΝΑ»):Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτού – αναψυκτικών – χυμών – νερών – ποτών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας