Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia attikis1 F1465588768

Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ, με εγγραφές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την μεταφορά των μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού 614.942,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και του διακαιώματος προαίρεσης 20%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με σύντμηση προθεσμιών, ύστερα απο προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών απο την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (Ναυτεμπορική & Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών), σε μια (1) τοπική εφημερίδα (Αττικό Βήμα) και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης και στο διαδύκτιο στη διεύθυνση www.patt.gov.gr & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocourement.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται απο τους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τα Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας