Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
apentomosi F875167338

Περιφέρεια Αττικής : Διαγωνισμός για την για την καταπολέμηση των κουνουπιών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2018-2020, συνοπτικού προϋπολογισμού 1.099.986,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ήτοι 887.085,48€ χωρίς ΦΠΑ, και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας