Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
pe artas F2140413601.gr

ΠΕ Άρτας: Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για τα εμπορικά καταστήματα του Νομού Άρτας

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας καθορίστηκαν οι ενδιάμεσοι εκπτωτικοί περίοδοι για τα εμπορικά καταστήματα του Νομού Άρτας ως ακολούθως:

α) Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου συμπεριλαμβανόμενης και της πρώτης Κυριακής.

β) Το δεκαήμερο από 25 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου άνευ Κυριακών και

γ) Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου συμπεριλαμβανόμενης και της πρώτης Κυριακής.
Σε περίπτωση που η πρώτη (1η) Κυριακή του Μαΐου και η πρώτη (1η) Κυριακή του Νοεμβρίου συμπίπτει με επίσημη αργία η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

Όσον αφορά την διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων και την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων για τις υπόλοιπες έξι (6) Κυριακές εκ του συνόλου των οκτώ (8) που ορίζει ο Νόμος, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 114 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240 ) και στην εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ: 45/20-01-2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με Α&Α: 7ΓΖ2465ΧΙ8-5Ψ9.

Η Απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με Απόφαση που εκδίδεται μέχρι την 1η & Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας Απόφασης εξακολουθεί και ισχύει η παρούσα.
Με την υπογραφή της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ.2389/31-10-2013 σχετική απόφαση της ΠΕ Άρτας.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας