Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
forologia epixeiriseon1 F 1649530603

Παράταση με επιβάρυνση για τα αδήλωτα εισοδήματα

Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία, που έληξε χθες, για την υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016).

Η σχετική τροπολογία, η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή από την υφυπουργό Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν τους επόμενους τέσσερις μήνες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις υποχρεούνται, με βάση τη νέα ρύθμιση, να καταβάλουν πρόσθετους φόρους προσαυξημένους σε σύγκριση με αυτούς που κατέβαλαν όσοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση μέχρι χθες.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας αυξάνεται ο συντελεστής τυχόν οφειλόμενου πρόσθετου φόρου επί του κύριου φόρου, ως εξής:

* από 10% σε 12% για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαΐου 2017

* από 15% και 30%, σε 18% και 36% αντίστοιχα, για τις κατά περίπτωση δηλώσεις φορολογουμένων, που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2017 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την κοινοποίηση της σχετικής εντολής ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση.

Εντολή ελέγχου

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, έγινε μέχρι και χθες, για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας των 90 ημερών, από την κοινοποίηση εντολής ελέγχου, εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, έχει αποδώσει τη βεβαίωση φόρων συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, τους οποίους οι υπαχθέντες φορολογούμενοι εξοφλούν σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για οποιεσδήποτε φορολογικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, αποκαλύπτοντας φορολογητέα ύλη που απέκρυψαν.

Οι υπόχρεοι βέβαια από την πλευρά τους καλούνται να πληρώσουν τους αναλογούντες φόρους, προσαυξημένους με πρόσθετους φόρους, σημαντικά όμως χαμηλότερους από αυτούς που θα πλήρωναν αν υπέβαλαν τις δηλώσεις με βάση τις πάγιες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι όσοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση απαλλάσσονται από τις διώξεις για τυχόν ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται.

Μη εφαρμογή

Από την άλλη πλευρά οι σχετικές διατάξεις της ρύθμισης δεν έχουν εφαρμογή:

α) Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν κοινοποιηθεί πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις, προϊσχύσασες του ν. 4174/2013, διατάξεις, ως προς φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές.

β) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό.

γ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση.

δ) Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 3 του ν. 3691/2008.

Previous Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας