Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kathariotita4 F1645383346

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών κ εξωτερικών χώρων)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018, 2019, 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845 «Υπηρεσίες Καθαρισμού» και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 460.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι τριακοσίων εβδομήντα εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 370.967,74 € (άνευ ΦΠΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός (κατ’ εκτίμηση) κατανέμεται ως ακολούθως για το έτος 2018 αντί συνολικού ποσού 76.667,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 61.828,23 (άνευ ΦΠΑ) και για το έτος 2019 αντί συνολικού ποσού 230.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 185.483,87 €(άνευ ΦΠΑ) και ακολούθως για το έτος 2020 αντί συνολικού ποσού 153.333,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 123.655,64 € (άνευ ΦΠΑ). cpv90911200-8 Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων
 
Previous ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας