Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
iatrikaaeria F1220364028.pjpeg

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ:Διαγωνισμό προμήθεια Ιατρικών Αερίων

 
 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Ιατρικών Αερίων, με CPV 24111500-0, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2013.

Προϋπολογισμός      δαπάνης:      30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1359. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04.06.2015 και ώρα 14.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05.06.2015 και ώρα 10.00 π.μ στο

γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Γλώσσα: Ελληνική

 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ahepahosp.gr (Ανακοινώσεις => Πρόχειροι Διαγωνισμοί). Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2313 303063. 

 

 

                                                                Θεσσαλονίκη.18.05.2015

 

                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

 

 

Previous Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ:Διαγωνισμό ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας