Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
catering3 F465302880

Π.Γ.Ν.Θ.”ΑΧΕΠΑ”: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”, ύστερα από την την απόφαση που την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η/20.6.2017Συνεδρίασή του (Θέμα Μόνο) ΑΔΑ: 6ΤΓΟ469064-4ΣΥ

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2 (γ), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης (CPV 55321000-6, Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων) του Νοσοκομείου με τις αξιολογημένες και τεχνικά αποδεκτές συμμετέχουσες εταιρείες του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (της 16.10.2012, με αριθμό διακήρυξης 27/2012, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ 2011  από την ολοκλήρωση του οποίου προέκυψε σύμβαση) και συγκεκριμένα με τις εταιρείες: 1. Κ/ξια “Άναξ Α.Ε. – Πιονιέρος Ε.Π.Ε.”, 2. ISS FACILITY SERVICES A.E και 3. ΧΟΥΤΟΣ CATERINGΑ.Ε, με τις προδιαγραφές και τους όρους της ισχύουσας σύμβασης 59889-18/2017 με ΑΔΑΜ 17SMV006002435, προϋπολογισμού δαπάνης ανωτάτου ποσού 48.873,77€ χωρίς Φ.Π.Α (60.603,47€ με Φ.Π.Α 24%), για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας από την πλευρά του Νοσοκομείου σε περίπτωση κατακύρωσης αποτελέσματων και υπογραφής σύμβασης από άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ«ΚΩΣ» :Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας