Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
AXEPA 350x233 F 1062452946

Π.Γ.Ν.Α.Χ.Ε.Π.Α: Διαγωνισμός για την προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη διενέργεια ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη χορηγητών

προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων (cpv 33185200-2, Κοχλιακά Μοσχεύματα),με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της

τιμής, προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού   211.536,00 €, (ΚΑΕ 1311) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ,

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος

προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη

της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του

Συστήματος. (συστημικός αριθμός ηλεκτρονικής ανάρτησης: 45892)

 

Τυχόν αιτήματα ενδιαφερομένων εταιρειών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της προαναφερόμενης  διαδικτυακής πύλης.  Πληροφορίες:Α. ΣΑΜΑΡΑ, τηλ 2313 303061 αδικτυακής πύλης.  Πληροφορίες:Α. ΣΑΜΑΡΑ, τηλ 2313 303061

Σχετικά Αρχεία:

Previous ICAP: Σε πτωτική τροχιά η εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας