Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia artas 640x500 752x490 F1171090066

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, κατά τις ποσότητες ανά είδος όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ του Παραρτήματος Α,συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2018, σε βάρος του Ε.Φ. 072 κατά προϋπολογισθείσα δαπάνη και ΚΑΕ, ως εξής:
– 39.100,00€ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς
εξοπλισμού ΚΑΕ 1723,
– 20.000,00€ για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων ΚΑΕ 1713, και
– 500,00€ για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΚΑΕ 1725.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας