Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ika1 F965007011

Νέα ευκαιρία για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΙΚΑ

Τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών των φυσικών προσώπων που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής, διευκρινίζει εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με το ν.4336/15. Σε διαδικασία ρύθμισης με τις κοινοποιούμενες διατάξεις υποβάλλονται και οι οφειλές των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες, καθώς επίσης και οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ΟΤΑ, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η υποβολή σε ρύθμιση των οφειλών παράλληλα και προς τους ιδιώτες πιστωτές.

Σύμφωνα την εγκύκλιο, σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο. Επίσης εντάσσονται οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη διαδικασία τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική, ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να επιλέξει εάν θα διατηρήσει τη ρύθμιση αυτή, ή εάν θα υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4336/15 οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις αυτές. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια ή σε διοικητικά πρόστιμα-χρηματικές ποινές, καθώς και αυτές που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου.

Η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου ειρηνοδικείου για έλεγχο, προκειμένου, στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος της υπόθεσης κριθεί από τη Γραμματεία, ως προς το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλήρης, να προσδιοριστεί η ημερομηνία επικύρωσης τυχόν επιτευχθέντος προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος οφειλέτη και των πιστωτών αυτού, η οποία ορίζεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης, καθώς και η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της κύριας αίτησης.

Η αίτηση του οφειλέτη περιλαμβάνει σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τόσο προς ιδιώτες πιστωτές όσο και προς πιστωτές φορέων του Δημοσίου, με καταβολές σε σταθερές δόσεις, σε ευέλικτες δόσεις ή εφάπαξ καταβολές ή αίτημα για διαγραφή οφειλών, εφόσον ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.5α του Ν.3869/2010 όπ. ισχ. (η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 του εν λόγω άρθρου), μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας «ταχείας διευθέτησης οφειλών».

Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, κατά την οποία είτε θα συζητηθεί τυχόν αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής είτε θα επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός, απαγορεύεται, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως ισχύει η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος (για απαιτήσεις πιστωτών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτησή του), ενώ τυχόν ήδη ληφθέντα μέτρα αναστέλλονται (παύει προσωρινά η περαιτέρω εκτέλεσή τους, με την έννοια ότι η υπηρεσία δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης).

Εφόσον, λοιπόν, δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση αυτού, ο ειρηνοδίκης δύναται να εκδώσει προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την (περαιτέρω) αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, οπότε η προαναφερθείσα αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων επεκτείνεται, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

naftemporiki.gr

Previous Διαβεβαιώσεις για την παράταση των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας