Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
fobaktiou F1974653124

ΜΥ FOB AKTIOY:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φωτεινών Επιγραφών

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΜΥ FOB AKTIOY προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση Φωτεινών Επιγραφών προς κάλυψη αναγκών FOB Ακτίου, [ CPV: 31523000-8 (ΦωτεινέςΕπιγραφές κ Πινακίδες), ως τα είδη αναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ 47.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Τηλεδιασκεψη για τον Τουρισμο στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας