Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F 2038532326

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FOB AKTΙΟΥ:Διαγωνισμός για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών – Φρούτων & Αποφλοιωμένης Πατάτας

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FOB AKTΙΟΥ προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για τηνπρομήθεια Οπωροκηπευτικών – Φρούτων & Αποφλοιωμένης Πατάτας , ως τα είδηαναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών καιΛέσχης FOB της Μονάδος . Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματοςανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (22.600,00€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 14:00.

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2021 προβλέπει ν/σ του υπ. Εργασίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας