Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους καλούς εργοδότες

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα «κυκλώματα» που δημιουργούν φαινόμενα παραβατικότητας στο ΙΚΑ, το διαχωρισμό των εργοδοτών σε καλούς και κακούς επιβραβεύοντας τους συνεπείς με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε μία μέρα από το 2015, προαναγγέλλει με συνέντευξή της στην «Κυριακάτικη Ε» η υποδιοικήτρια του ΙΚΑ, Βασιλική Τριανταφυλλίδη.

Η κ. Τριανταφυλλίδη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ που αγγίζουν τα 8 δισ. ευρώ και προαναγγέλλει από το προσεχές φθινόπωρο την απογραφή των έμμεσων μελών, σε συνδυασμό με την ετήσια επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας σε κάθε ασφαλισμένο, με στόχο την εμπέδωση ασφαλιστικής συνείδησης και την εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και σε χρήμα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

* Παρατηρείται μεγάλη υστέρηση εσόδων στο ΙΚΑ από την απροθυμία των οφειλετών να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις. Πόσα είναι τα ανείσπρακτα χρέη;

** Στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης και νοοτροπίας αλλά και στην παντός είδους «αβελτηρία» -δημιούργημα της πλασματικά ευημερούσας ελληνικής κοινωνίας της μεταπολίτευσης. Καθίσταται αδήριτη ανάγκη να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας αφ' ενός μεν στην πιστή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, αφ' ετέρου δε να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και εφαρμογή τολμηρών και αποτελεσματικών αλλαγών για την ανατροπή των φαινομένων αυτών.

Οι αλλαγές αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουν και να θεραπεύσουν τόσο την έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων και μηχανισμών είσπραξης των μηνιαίων εισφορών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσο και την παντελή απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, εποπτείας και αποτροπής προβατικών μεθοδεύσεων, ελαστικών συμπεριφορών και πρακτικών.

Στη βάση αυτή, επικεντρώνουμε τις επιλογές, τις προσπάθειες και τις πρακτικές μας, ώστε να καταπολεμηθούν, περιοριστούν και εξαλειφθούν -στο μέτρο του δυνατού με τα περιορισμένα μέσα και ανθρώπινους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας- συσσωρευμένα προβλήματα και παθογένειες ετών.

Οσο για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτές διαμορφώνονται στο τέλος του επταμήνου, τρέχοντος έτους, αυτές κυμαίνονται περί τα 8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όμως, οι οργανωμένες προσπάθειες της τελευταίας περιόδου έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, αφού η τάση είσπραξης των καθυστερούμενων οφειλών βαίνει αυξανόμενη, π.χ. το μήνα Ιούλιο του 2013 παρουσιάζεται αύξηση στην είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών της τάξεως του 20,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Ιουλίου 2012.

* Η μείωση των εισφορών που θα γίνει μακροπρόθεσμα, σε συνδυασμό με τις μειώσεις μισθών και την αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας, δημιουργεί κινδύνους για μειώσεις στις συντάξεις;

** Η ανασφάλιστη εργασία είναι ένας «δύσκολος εχθρός». Τον πολεμάμε όμως συντονισμένα, αφού και το υπουργείο Εργασίας με μια σειρά από πρωτοβουλίες υποστηρίζει το έργο αυτό και εμείς ως Ιδρυμα έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας, με καλά αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο, όμως, στη μάχη αυτή να λειτουργούμε συντεταγμένα και συντονισμένα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε και οικονομίες κλίμακας να επιτυγχάνονται και τα αποτελέσματα να είναι περισσότερα.

Συγκεκριμένα, έχω να σας πω ότι τον μήνα Ιούνιο κλιμάκια ελεγκτών της ΕΥΠΕΑ με τη συνδρομή της Αστυνομίας πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε όλα τα τουριστικά θέρετρα (ταβέρνες – μπαρ – μεζεδοπωλεία – νυχτερινά κέντρα – ξενοδοχεία – θαλάσσια σπορ – τουριστικά γραφεία) επιβάλλοντας μεγάλα πρόστιμα στους παραβάτες εργοδότες. Ελέγχθηκαν 1.345 επιχειρήσεις και καταγράφτηκαν 1.680. Επιβλήθηκαν επιτόπου πρόστιμα ύψους 995.000,00 ευρώ για τη μη τήρηση του βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και οι συνταχθείσες Εκθέσεις Επιτόπιου Ελέγχου διαβιβάσθηκαν στα αρμόδια υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιβολή εισφορών και συνακόλουθων προστίμων.

* Εχετε αναλάβει το πακέτο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια αύξησης των εσόδων του ΙΚΑ από τα ακίνητα;

** Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχει στην κυριότητά του δεκάδες αξιόλογα και σημαντικά ακίνητα. Ενδεικτικά αναφέρω το Ξενοδοχείο «Μακεδονία-Παλάς», το διατηρητέο κτήριο του Κρατικού Ωδείου στη Θεσσαλονίκη, οικοπεδική έκταση 120 στρεμμάτων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κτήρια στο κέντρο της Αθήνας όπως το διατηρητέο κτήριο της οδού Πανεπιστημίου 46, το κτήριο της οδού Πειραιώς 64, το κτήριο της οδού Δραγατσανίου 8 κ.λπ.

Από τα ακίνητα αυτά, μεγάλος αριθμός χρησιμοποιείται για στέγαση των υπηρεσιών του και ένας μεγάλος αριθμός είναι μισθωμένος σε ιδιώτες και σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου. Ωστόσο, υπάρχουν ακίνητα τα οποία είτε περιήλθαν στο Ιδρυμα τα τελευταία χρόνια είτε μέσω των συγχωνευθέντων Ταμείων είτε ως προϊόν δικαστικών διεκδικήσεων. Αυτά τα τελευταία ακίνητα, μέχρι πρόσφατα, δεν είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα εκμετάλλευσής τους, γεγονός που συνεπάγεται για το Ταμείο του Ιδρύματος την απώλεια ετήσιων εσόδων αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Η επανεξέταση των όρων μίσθωσης των μισθωμένων ακινήτων του Ιδρύματος και κατά πόσον αυτοί τηρούνται καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης δικών του ακινήτων για στέγαση των υπηρεσιών του, σε περιοχές όπου μισθώνει ακίνητα τρίτων, είναι θέματα που έθεσα σε άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπισή τους από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων μου.

Θετικό πρόσημο στο ισοζύγιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ αποτελεί το πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ», το οποίο εδώ και ένα χρόνο υλοποιείται με επιτυχή αποτελέσματα αναφορικά με τη βελτίωση του κόστους διατήρησης και συντήρησης των ακινήτων του Ιδρύματος και το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς, σε συνεργασία και με άλλους κρατικούς φορείς όπως το ΚΑΠΕ, από σειρά πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, για την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των κτηριακών μας υποδομών. 

ΠΗΓΗ:www.enet.gr 

Previous Επικαιρότητα ΕΒΕΑ 19/8/2013
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας