Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
home security systems cctv F 1522628856

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού», μέχρι του ποσού των 17.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Άρτα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63307, FAX
επικοινωνίας 26810 27332, αρμόδιος υπάλληλος για διευκρινήσεις τεχνικών θεμάτων Δ.
Καριώρης τηλ.2681363315
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.10.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. στα
γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Άρτα και ως κριτήριο
κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η οικονομικότερη (χαμηλότερη) τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού», σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
β οι συνεταιρισμοί,
γ οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
δ οι κοινοπραξίες προμηθευτών, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης.

4. Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τις Πιστώσεις της 5% βελτιωτικά έργα δημοσίων ιχθυοτροφείων Π.Ε. Άρτας, που είναι κατατεθειμένος στο υποκατάστημα Πειραιώς Άρτας.

5.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απο την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Previous Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ελληνικό Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα Τίρανα (τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου 2016)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας