Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katseli F 538284204

Λούκα Κατσέλη: Προτεραιότητα η άρση των capital controls

Η χρηματοδότηση των Τραπεζών μέσω των κανονικών χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΚΤ και μάλιστα με τους ευνοϊκούς όρους που προσφέρει η ποσοτική χαλάρωση καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων το συντομότερο αποτελούν τις προτεραιότητες, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη.

Μιλώντας για τα άμεσα επόμενα βήματα που έχουν οι ελληνικές τράπεζες μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους από το βήμα του συνεδρίου της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχημα για την επιστροφή της Ευρωζώνης στην ανάπτυξη» η κ. Κατσέλη ανέφερε ότι η άρση των περιορισμών θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της εμπιστοσύνης των καταθετών προς το τραπεζικό σύστημα.

Για να γίνει κάτι τέτοιο, είναι αναγκαία τόσο η σταδιακή επαναφορά καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίες αποτελούν την βασική πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας, όσο και η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση υγιών επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς ΜΜΕ για την κάλυψη των αναγκών τους, πρόσθεσε.

Η μεγάλη πρόκληση όμως που έχουν μπροστά τους πλέον οι τράπεζες – όντας ανακεφαλαιοποιημένες και ισχυρές – είναι να διοχετεύσουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, της οποίας οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, επισήμανε, υπογραμμίζοντας επίσης ότι, η πρόκληση αυτή ούτε εύκολη είναι, ούτε μπορεί να ικανοποιηθεί αυτόματα.

Καινοτόμα εργαλεία

Από την πλευρά των Τραπεζών, χρειάζονται καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία για μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, χρειάζεται η εκπόνηση αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων και η βελτίωση της ενδο-επιχειρησιακής τους οργάνωσης, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και οι προοπτικές τους .

Στο πλαίσιο αυτό, και κάτω από τις σημερινές συνθήκες ως Ελληνική Ένωση Τραπεζών, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην χάραξη και υλοποίηση μιας μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των ΜΜΕ που μπορεί να υποστηριχθεί από τον χρηματοπιστωτικό τομέα με τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, τα οποία και ανέφερε η πρόεδρος της ΕΕΤ αναλυτικά ως εξής:

  • Πρώτον, με άμεση αξιοποίηση από τις Τράπεζες όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, να αξιοποιηθούν πλήρως τα εργαλεία αυτά, να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να αποκτήσουν την αναγκαία τεχνογνωσία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των προγραμμάτων αυτών, καθώς πλέον αφορούν κατά βάση παροχή εγγυήσεων για χορήγηση δανείων και όχι παραδοσιακού τύπου μορφές επιχορηγήσεων.

Ο στόχος είναι να διατεθούν προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύγχρονα, έξυπνα και εύχρηστα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο το τραπεζικό σύστημα προσεγγίζει την Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα, προάγοντας τους συνεργατικούς σχηματισμούς και την δικτύωση των ΜμΕ, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας.

  • Δεύτερον, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων – το λεγόμενο Σχέδιο Γιούνκερ – με υποβολή, στο πλαίσιο αυτό, προτάσεων που θα υποβοηθήσουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας χρηματοδότησης για ΜΜΕ , ένα έργο το οποίο έχει ήδη προταθεί από παραγωγικούς φορείς.
  • Τρίτον, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προαγωγή και χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών, αγοραστών και συγκρότηση ή/και συμμετοχή, σε βιώσιμες αλυσίδες αξίας σε εθνική, περιφερειακή ή και διεθνή κλίμακα .

Στην Εθνική Τράπεζα, δήλωσε η κ. Κατσέλη, έχει ήδη ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού-συναλλακτικού κυκλώματος της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού τομέα ως βασικού πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί, υλοποιείται σε συνεργασία με πελάτες της Τράπεζας, μεγάλες εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, και δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των παραγωγών-προμηθευτών για την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους.

Τα οφέλη του προγράμματος για τους παραγωγούς είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μέσω αυτού εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ρευστότητα εντός της παραγωγικής περιόδου και μειώνεται το κόστος παραγωγής, μέσω χρηματοδότησης που παρέχεται, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Εξετάζεται επίσης η επέκταση τέτοιου είδους εξειδικευμένων προγραμμάτων και σε άλλους παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους που η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Χρηματοδότηση ΜμΕ του χώρου της ναυτιλίας

Η Εθνική είναι στη φάση ολοκλήρωσης μιας νέας πρωτοβουλίας ανάπτυξης ενός καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση της αλυσίδας αξίας συνδεδεμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, κατάλληλα διαμορφωμένου ώστε να τους προσφέρει χρηματοδότηση που καλύπτει το πλήρες φάσμα των αναγκών τους, στην οποία πριν δεν θα είχαν άμεση πρόσβαση.

Με τη χρηματοδότηση αυτή οι ΜΜΕ αποκτούν τη δυνατότητα τυποποίησης και πιστοποίησης του προϊόντος τους, ενώ αποκτούν ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές.

Δημιουργούνται κίνητρα ώστε π.χ., να τροποποιήσουν / αναβαθμίσουν το προϊόν που παραδοσιακά παρήγαγαν (π.χ. από χρώματα για οικοδομές σε ανεξίτηλα χρώματα βαφής πλοίων), να συνεργασθούν μεταξύ τους και να μεταφέρουν τεχνογνωσία για την από κοινού δημιουργία νέων προϊόντων κατάλληλων για τον κλάδο.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται, συντηρείται και αναπτύσσεται μια βιώσιμη, οργανωμένη συστάδα επιχειρήσεων, ένα cluster, που λόγω των συνεργειών, μικρότερου κινδύνου και κόστους, μπορεί να υποστηριχθεί χρηματοδοτικά με πολύ ευνοϊκότερους όρους και να αντιμετωπίσει πολύ πιο αποτελεσματικά τον διεθνή ανταγωνισμό, τόνισε η κ. Κατσέλη.

Η σημασία τέτοιων εργαλείων είναι τεράστια, αν αναλογιστούμε ότι το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται σήμερα μέσω αλυσίδων αξίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν πλέον διεθνώς πολύ σημαντικό ρόλο σε εξειδικευμένα τμήματα των παγκόσμιων αλυσίδων, συνεργαζόμενες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την υιοθέτηση αναβαθμισμένων προτύπων για τα προϊόντα τους και βελτιώνοντας την ποιότητα παραγωγής τους, ανέφερε η κ. Κατσέλη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Previous Μήνυμα για συναίνεση στέλνει ο διοικητής της ΤτΕ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας