Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
archeiolipsis F1798471286

Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών [ Κ.Α.Υ.Φ. ]: Διαγωνισμός προμήθεια αλεύρων κατηγορίας Τ70% και Π55%

Το Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών – (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια:

Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 70% 227.399,00 € ( χωρίς τον Φ.Π.Α.)

Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 75.971,00 € ( χωρίς τον Φ.Π.Α.)

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ.3 του άρθρου 138 του Ν.4281/14 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Σχετικά Αρχεία:

Previous «Κλείδωσαν» οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας